Aktualności

 • 29.10.2019
  25 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Płocku i Towarzystwo Naukowe Płockie (TNP) zorganizowały konferencję naukową „Doskonalenie organizacji – nauka i praktyka w poszukiwaniu właściwych rozwiązań”. Tematem konferencji była m.in. Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF) i CAF2020. Zaktualizowana wersja tego narzędzia zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku.
 • 04.10.2019
  Podczas spotkania krajowych korespondentów CAF (Wspólnej Metody Oceny, ang.: Common Assessment Framework, dalej CAF) w Helsinkach jego uczestnicy przyjęli projekt zaktualizowanej metody CAF 2020. 28 listopada przedstawiciel prezydencji Finlandii w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, dalej EUPAN) przedstawi model CAF 2020 dyrektorom generalnym EUPAN, z prośbą o akceptację.
 • 15.07.2019
  12 lipca, w Rzymie, spotkali się krajowi korespondenci CAF i przedstawiciele Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (ang.: European Institute of Public Administration – EIPA). W spotkaniu wzięły udział osoby, które pełnią wiodącą rolę w aktualizacji Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF).
 • 27.06.2019
  12 czerwca przedstawicielka Polski, 5 innych krajów oraz Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA) dyskutowali na tematostatnich już uwag poszczególnych krajów do projektu aktualizowanych kryteriów potencjału.
 • 07.05.2019
  6 maja, w Bukareszcie spotkali się Krajowi Korespondenci CAF. Rozmawiali o aktualizacji metody, a także o kierunkach rozwoju CAF w poszczególnych krajach.