Aktualności

  • 15.07.2019
    12 lipca, w Rzymie, spotkali się krajowi korespondenci CAF i przedstawiciele Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (ang.: European Institute of Public Administration – EIPA). W spotkaniu wzięły udział osoby, które pełnią wiodącą rolę w aktualizacji Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF).
  • 27.06.2019
    12 czerwca przedstawicielka Polski, 5 innych krajów oraz Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA) dyskutowali na tematostatnich już uwag poszczególnych krajów do projektu aktualizowanych kryteriów potencjału.
  • 07.05.2019
    6 maja, w Bukareszcie spotkali się Krajowi Korespondenci CAF. Rozmawiali o aktualizacji metody, a także o kierunkach rozwoju CAF w poszczególnych krajach.