8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF

13.04.2018
Prowadząc jakość w przyszłość: konsensus, konkurencyjność, spójność i kultura to tytuł tegorocznej konferencji CAF (ang. Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny) w Sofii. Uczestnicy z 9 krajów Europy, w tym z Polski - zaprezentowali w trakcie 9 sesji równoległych 18 dobrych praktyk. Praktyki te wdrożono z wykorzystaniem metody CAF.
8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF

Pierwszego dnia dwudniowej (12-13 kwietnia) konferencji dobre praktyki zaprezentowali m.in. przedstawiciele polskich urzędów, w tym:

  1. Urzędu Miasta Krakowa, który zaprezentował praktykę „Doskonalenie jakości usług – punkty usługowe organizowane przez Urząd Miasta Krakowa w wybranych centrach handlowych” (Towards better quality of services – service points organized by the Kraków City Office in selected shopping malls);
  2. Urzędu Gminy Sękowa, który wystąpił z projektem „Otwarte i transparentne rządzenie” (Open and transparent government).

Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM, Krajowy Koordynator CAF - poprowadziła sesję równoległą dotyczącą przywództwa i stałości celów organizacji. Tematem wystąpienia było szczególne znaczenie przywództwa dla:

  • zintegrowanego zarządzania efektywnością,
  • kultywowania wartości, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie organizacji,
  • dbania o efektywne relacje ze wszystkimi interesariuszami.

W trakcie tej sesji dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu ze Słowenii oraz przedstawiciel Regionu Kreta z Grecji.

W ramach konferencji odbyły się też warsztaty, które zapoczątkowały prace nad aktualizacją metody CAF 2013. W konferencji wzięło udział 11 przedstawicieli z Polski. Uczestniczyli w niej m.in. reprezentanci urzędów polskiej administracji rządowej, samorządowej, eksperci CAF i pracownicy NIST.

W drugim dniu konferencji spotkali się krajowi korespondenci CAF. Polskę reprezentowały:

  1. Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM - przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej,
  2. dr Agnieszka Łuczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, który jest krajowym koordynatorem ds. jednostek samorządu terytorialnego. 

Spotkanie zorganizowała Prezydencja Bułgarii w Radzie UE, przy współpracy Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA), w ramach prac EUPAN. Głównymi tematami dyskusji były:

podsumowanie 8. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF, w tym pogłębiona analiza wniosków z trzech warsztatów, które zainicjowały dyskusję na temat zakresu aktualizacji CAF 2013,
nowa strona internetowa EIPA - w kontekście dostępności informacji na temat CAF i Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF (PEF).

Korespondenci CAF spotykają się w trakcie trwania każdej z prezydencji w Radzie UE, aby dzielić się dobrymi praktykami w zakresie stosowania CAF i procedury jego poświadczania.

Więcej informacji na temat modelu CAF i procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF można znaleźć w polskiej wersji językowej podręcznika „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013”.