Austriackie seminarium nt. CAF dla przedstawicieli krajów bałkańskich

12.11.2019
7 listopada w Wiedniu odbyło się seminarium pt. Danube Governance Hub Forum - establishing CAF structure and resource centres. Na zaproszenie organizatorów - austriackiego Centrum Zasobów CAF (ang. Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny, dalej: CAF) – krajowa korespondentka CAF, Katarzyna Dudzik, przedstawiła polskie doświadczenia w zakresie upowszechnienia i stosowania metody w naszym kraju.
Seminarium pt. Danube Governance Hub Forum - establishing CAF structure and resource centres

W ramach spotkania korespondenci z wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), podzielili się dobrymi praktykami i napotkanymi trudnościami w stosowaniu CAF. Celem seminarium było przybliżenie przedstawicielom Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Kosowa i Serbii:

  • możliwych rozwiązań z zakresu powołania i funkcjonowania struktury organizacyjnej CAF,
  • procedury poświadczenia jakości zastosowania CAF oraz
  • korzyści wynikające z certyfikacji.

Elementem seminarium były również warsztaty. W ich trakcie uczestnicy, pod kierunkiem krajowych korespondentów CAF z krajów UE, analizowali m.in. działania i zasoby niezbędne w skutecznym stosowaniu metody.

Seminarium odbyło się w ramach programu BACID „Budowanie zdolności administracyjnych w regionie Dunaju i na Bałkanach Zachodnich”. Program, finansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju, wdraża m.in. Centrum Badań Administracji Publicznej KDZ – austriackie centrum zasobów CAF.