CAF w administracji rządowej - jednym z tematów spotkania Rady Służby Publicznej w NIST

19.05.2017
18 maja - w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi - odbyło się 9. posiedzenie Rady Służby Publicznej. Na spotkaniu omówiono m.in. wyniki ankiety, która badała znajomość i stopień zainteresowania Wspólną Metodą Oceny (CAF).

Ankietę na temat znajomości i zainteresowania metodą CAF przekazali dyrektorom generalnym ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich pracownicy DSC KPRM na spotkaniu w Łańsku, 21 kwietnia. Zorganizowano je w ramach cyklu warsztatów pt. „Zarządzanie i przywództwo”. Zebrane dzięki ankiecie informacje i dane pozwolą ukierunkować dalsze działania Krajowego Korespondenta CAF, podejmowane w zakresie upowszechniania tej metody w polskiej administracji rządowej.

Spotkanie Rady Służby Publicznej, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów, było m.in. okazją do zaprezentowania wstępnych wyników ankiety. Badanie, w którym wzięło udział 36 z 64 dyrektorów generalnych (ok. 56%), potwierdziło zainteresowanie uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy na temat metody CAF, w tym możliwościami jej wykorzystania w procesie doskonalenia pracy urzędu. Znaczna część dyrektorów generalnych potwierdziła potrzebę skorzystania przez urzędy, które stosują metodę samooceny CAF, z różnych form wsparcia, takich jak:

  • szkolenie dla kierownictwa, przygotowujące do roli lidera samooceny CAF;
  • szkolenie dla pracowników, przygotowujące do przeprowadzenia samooceny.

W dalszej kolejności dyrektorzy generalni zwracali uwagę na potrzebę bezpośredniego lub zdalnego wsparcia podczas przeprowadzania samooceny i sporządzania sprawozdania z samooceny.

Z mniejszym zainteresowaniem spotkała się możliwość (bezpłatnego) uczestnictwa w Procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, warunek uzyskania tytułu Skutecznego Użytkownika CAF.

W oparciu o wyniki ankiet Krajowy Korespondent CAF zaproponował działania, które mają na celu popularyzację metody CAF w administracji rządowej:

  1. Szkolenie dla liderów samooceny, w ramach współpracy z dyrektorami generalnymi;
  2. Szkolenie grupy samooceny;
  3. Dokończenie (na późniejszym etapie) prac nad kompleksową procedurą Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, tak by uwzględniała także urzędy administracji rządowej.

Podczas spotkania dr Jarosław Matla, ekspert CAF z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, poinformował również o działaniach, jakie prowadzi NIST w zakresie promocji metody CAF w samorządzie.