CAF w centrum uwagi administracji rządowej

11.12.2017
8 i 11 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się szkolenia z zakresu doskonalenia organizacji z wykorzystaniem Wspólnej Metody Oceny (Common Assessment Framework, CAF).
Szkolenie dla pracowników przygotowujących się do przeprowadzenia samooceny z wykorzystaniem metody CAF

Szkolenia skierowane były dla dwóch grup:

  • pracowników, którzy przygotowują się do przeprowadzenia samooceny funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem metody CAF,
  • osób zajmujących wysokie stanowiska w służbie cywilnej, którzy przygotowują się do roli lidera samooceny CAF.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest model CAF, jak go stosować i jakie są kolejne kroki przeprowadzania samooceny z jego wykorzystaniem. Podczas warsztatów i gry symulacyjnej urzędnicy mieli również możliwość sprawdzenia sposobu działania Wspólnej Metody Oceny w praktyce oraz opracowania przykładów konkretnych działań doskonalących.

W szkoleniach, prowadzonych nieodpłatnie przez ekspertów CAF – Marka Jefremienko i Sławomira Wysockiego, wzięło udział 35 osób z 19 urzędów administracji rządowej.

Szkolenie spełniło oczekiwania zdecydowanej większości uczestników szkolenia dla ekspertów przygotowujących się do przeprowadzenia samooceny CAF (85%). Połowa z uczestników potwierdziła, że byłaby gotowa do pracy w grupie samooceny. Druga połowa zwróciła uwagę na zbyt krótki czas przeznaczony na szkolenie i potrzebę dalszego pogłębienia wiedzy w tym zakresie. W celu zbadania nowych umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie tej sesji, przeprowadziliśmy również testy kompetencji przed i po szkoleniu (pretesty i posttesty). Zgodnie z otrzymanymi wynikami procent poprawnych odpowiedzi na zakończenie szkolenia wzrósł o 18 punktów procentowych: z 58 na 75%. Średnia poprawnych odpowiedzi zwiększyła się z 4,7 do 6,1 (przy maksymalnej liczbie 8) co jest wynikiem dobrym, zwłaszcza mając na uwadze krótki czas trwania szkolenia.

Z kolei szkolenie dla przyszłych liderów CAF spełniło oczekiwania wszystkich uczestników, którzy zdecydowali się na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (15 z 16 osób). 2/3 uczestników szkolenia potwierdziło gotowość do zainicjowania w swojej instytucji samooceny organizacji z wykorzystaniem metody CAF. Samo szkolenie zostało ocenione jako interesujące, wartościowe, profesjonalnie zorganizowane i poprowadzone a metoda CAF - jako przyjazna w stosowaniu.

Oferta szkoleniowa skierowana do pracowników administracji rządowej jest rezultatem  wyników badania, przeprowadzonego wśród dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej w maju br. W odpowiedzi na ankietę na temat znajomości i zainteresowania metodą CAF, 23 dyrektorów generalny podkreśliło potrzebę zwiększenia wiedzy na temat tej metody. Szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej zostały wskazane jako najbardziej oczekiwana forma wsparcia.

Ze względu na rosnące zainteresowanie wydarzeniem w przyszłym roku planujemy kontynuować szkolenia na ten temat.