Krajowi Korespondenci CAF kontynuują pracę nad aktualizacją Wspólnej Metody Oceny

27.06.2019
12 czerwca przedstawicielka Polski, 5 innych krajów oraz Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA) dyskutowali na tematostatnich już uwag poszczególnych krajów do projektu aktualizowanych kryteriów potencjału.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w formie webinarium, dyskutowali przede wszystkim nad kryteriami „przywództwo” i „procesy”. Zaangażowanie strony polskiej, w tym wcześniej przekazane do EIPA propozycje polskich ekspertów CAF, doprowadziło m.in. do uwzględnienia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w kryteriach „Procesy” (podkryterium 5.1) i „Partnerstwo i Zasoby” (podkryterium 4.5).

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 9 członków zespołu Krajowych Korespondentów CAF, tworzących tzw. core group, czyli zespół zadaniowy intensywnie pracujący nad aktualizacją metody oceny. W jego skład wchodzą: 

  • Philip Parzer i Michael Kallinger (Austria),
  • Isabelle Verschueren (Belgia),
  • Thomas Prorok i Fabrizio Rossi (EIPA),
  • Jaana Ilomaki (Finlandia),
  • Katarzyna Dudzik (Polska),
  • Cristina Evaristo (Portugalia) oraz
  • Sabina Bellotti (Włochy).

Kolejne spotkanie core group odbędzie się  12 lipca w Rzymie. Wezmą w nim udział także przedstawiciele Bułgarii, Grecji oraz Słowacji. Planowane jest wtedy ostateczne zamknięcie dyskusji nad kryteriami potencjału i analiza uwag dot. kryteriów wyników.

Nowy model oceny CAF2020 ma być dostępny w wersji angielskiej pod koniec tego roku.