O Wspólnej Metodzie Oceny w Bukareszcie

07.05.2019
6 maja, w Bukareszcie spotkali się Krajowi Korespondenci CAF. Rozmawiali o aktualizacji metody, a także o kierunkach rozwoju CAF w poszczególnych krajach.
Spotkanie Krajowych Korespondentów CAF w Bukareszcie

Krajowi Korespondenci CAF kończą prace nad aktualizacją pierwszych pięciu kryteriów, które wykorzystuje się do samooceny potencjału organizacji. W pracach tych wspierają ich krajowi eksperci CAF.

Kolejnym krokiem będzie aktualizacja czterech kryteriów wyników. Harmonogram prac przewiduje, że dyrektorzy generalni EUPAN (Europejskiej Sieci Administracji Publicznej, ang. European Public Administration Network) przyjmą wersję CAF 2020 28-29 listopada w Helsinkach, w trakcie prezydencji fińskiej.

Spotkaniu w Bukareszcie przewodzili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Rumunii, które kieruje pracami Zespołu Krajowych Korespondentów CAF w trakcie prezydencji rumuńskiej. Działania te wspierają przedstawiciele Centrum Zasobów CAF przy Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht.

W Bukareszcie Polskę reprezentowały:

  • Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM - krajowy korespondent CAF,
  • dr Iwona Wieczorek i Agnieszka Hermel – przedstawicielki Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, który pełni funkcję krajowego koordynatora CAF ds. jednostek samorządu terytorialnego.