Samoocena CAF w Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

27.11.2019
26 listopada podsumowano wyniki samooceny Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim, w której wykorzystano Wspólną Metodę Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF). O przyszłości CAF - w kontekście tegorocznej aktualizacji metody - mówiła krajowa korespondentka CAF, Katarzyna Dudzik.
Seminarium podsumowujące samoocenę z wykorzystaniem metody CAF. Foto: Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Tematy spotkania

Uczestnicy spotkania przedstawili:

  • wyniki spotkania uzgodnieniowego, które dotyczyło mocnych stron Oddziału ZUS i obszarów, które wymagają poprawy; 
  • wyniki oceny punktowej;
  • dobre praktyki, które wypracowano w procesie samooceny;
  • rozmawiali o przyszłości projektu CAF w Oddziale, m.in. o celu aktualizacji i głównych zmianach w modelu CAF2020.

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim to jeden z czterech oddziałów, które przeprowadziły samoocenę. Metoda CAF pomogła im sprawdzić, jak funkcjonują ich organizacje. 

Do udziału w spotkaniu zaprosiła Katarzynę Dudzik, krajową korespondentkę CAF, dyrektor Oddziału, Donata Szopińska-Frąszczak.

Co dalej

28 listopada z zaktualizowaną wersją metodą CAF2020 zapoznają się dyrektorzy generalni Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, EUPAN). Krajowi korespondenci CAF przyjęli projekt CAF2020 3 października tego roku