Spotkanie krajowych korespondentów CAF w Tallinnie

28.09.2017
W Tallinnie krajowi korespondenci CAF dyskutowali m.in. na temat proponowanych sposobów promocji procedury poświadczania jakości zastosowania metody (ang. Performance External Feedback – PEF) i tytułu Skutecznego Użytkownika CAF.

Wśród propozycji, będących efektem pracy w ramach webinarium na temat poświadczenia jakości zastosowania CAF, znalazły się m.in.:

  • opracowanie strategii w zakresie budowania marki, podkreślającej unikatowość i zwiększającej wiarygodność procedury wśród użytkowników CAF,
  • Europejska Nagroda PEF na "Najlepszego Skutecznego Uzytkownika PEF",
  • promocja PEF podczas europejskich konferencji (konferencje jakości, konferencje użytkowników CAF), promocja PEF w broszurze CAF,
  • zaangażowanie podmiotów krajowych – korespondentów i koordynatorów CAF – do promocji PEF na szczeblu krajowym; networking.

Ważnymi tematami dyskusji były również:

  • przyszłość CAF, w tym zasadność opracowania wersji 2020,
  • plany związane z organizacją VIII Konferencji Użytkowników CAF w przyszłym roku w Sofii,
  • plany związane z aktualizacją bazy danych użytkowników CAF, prowadzonej przez EIPA w Maastricht,
  • doświadczenia we wdrażaniu i upowszechnianiu metody CAF w Estonii i we Włoszech.

Spotkanie krajowych korespondentów CAF w Tallinnie otworzył zastępca sekretarza generalnego w Ministerstwie Finansów, Raigo Uukkivi, który pełni rolę estońskiego Dyrektora Generalnego w ramach EUPAN. Polskę reprezentowała Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM, która pełni funkcję krajowego korespondenta CAF w imieniu Szefa Służby Cywilnej, oraz dr Jarosław Matla z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, krajowego koordynatora ds. jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat modelu CAF i procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF można znaleźć w polskiej wersji językowej podręcznika „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013”.